ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

AWT INTERNATIONAL d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 52a u svom poslovanju obrađuje osobne podatke ispitanika (zaposlenika, poslovnih suradnika i dr.) te je svoje poslovanje i obradu osobnih podataka uskladio sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (tzv. GDPR) i sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Kako bismo zaštitili prava osoba čije podatke obrađujemo provodimo odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka s ciljem osiguranja sigurnosti i povjerljivosti obrade osobnih podataka odnosno sprječavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristimo, a obrađujemo samo one osobne podatke koji su nužni za svrhu obrade.

Osobne podatke ispitanika prikupljamo u pravilu neposredno od ispitanika. Osobne podatke dostavljamo trećim osobama kada nas na to obvezuje zakonski ili podzakonski propis ili legitimni interes primatelja podataka, ali uvijek sukladno načelima obrade propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka.

U nastavku su navedena Vaša prava (prava ispitanika) sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te način kako ih ostvariti u odnosu prema AWT International d.o.o. kao voditelju obrade:

  • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
  • pravo pristupa (ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuje li voditelj obrade njegove osobne podatke te ima pravo na pristup tim podacima)
  • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
  • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer voditelj obrade može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje i daljnju obradu osobnih podataka)
  • pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno voditelju obrade ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
  • pravo na povlačenje suglasnosti (privole) na obradu podataka temeljenu na suglasnosti (privoli) u bilo kojem trenutku
  • pravo ograničenja obrade osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo zaprimiti, kopirati ili prenositi podatke iz baze AWT International d.o.o. u bazu podataka drugog voditelja obrade, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem privole ili ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)


Ispitanici čije osobne podatke obrađujemo mogu se zahtjevom obratiti službeniku za zaštitu podataka AWT International d.o.o. radi ostvarivanja navedenih prava putem e-mail adrese gdpr@awt.hr ili na adresu:

AWT International d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Slavonska avenija 52a
HR-10000 Zagreb

Opća pravila zaštite osobnih podataka
Zaštita dostojanstva radnika